Zelfverdediging voor vrouwen (2003)

Myiamoto heeft altijd geprobeerd om meer te zijn dan een zoveelste gevechtsportclub. We zijn een club die een open imago nastreeft en die probeert om nu en dan iets aan te bieden dat los staat van onze dagelijkse werking. In 2003 gebeurde dit door een eerste lessenreeks zelfverdediging voor vrouwen.

zelfverdediging vrouwen 2003De eerste lessenreeks "zelfverdediging voor vrouwen" in 2003 was een bescheiden succes. Toch zorgde de cursus niet voor de verhoopte instroom aan volwassen vrouwelijke jiu jitsuka's die de sport meer diversiteit kon geven. Het zou een kleine 10 jaar duren vooraleer Myiamoto nogmaals een dergelijke grootschalige cursus zou aanbieden om meer diversiteit na te streven onder de leden. Deze eerste grote cursus uit 2003 werd echter nooit helemaal vergeten en legde de basis voor enkele meer succesvolle uitbreidingsactiviteiten in latere jaren.