Jiu jitsuclub Myiamoto werd opgericht in 2002. In bijna 15 jaar tijd is onze club uitgegroeid tot een bloeiende sportvereniging.

Sinds 2002 volgden zowat 400 jiu jitsuka's bij ons les, waarvan er momenteel nog meer dan 100 actief lid zijn. Zoals dat in elke club gaat hebben we dus in de loop der jaren ook vaak afscheid genomen van leden. Sommige sporters verdwenen met stille trom, andere verlieten de dojo langs de grote poort en ja, hier en daar vertrok er zelfs iemand met een slaande deur... Het hoort er allemaal bij, maar we dragen iedereen die bij ons traint (of getraind heeft) in ons hart. Allen hebben ze onze geschiedenis gekruid en kleur gegeven en ervoor gezorgd dat we vele onvergetelijke hoogtepunten hebben beleefd.

NB: Dit luik is nieuw aangemaakt voor onze nieuwe website. Het is de bedoeling om dit gedeelte de eerstkomende maanden verder aan te vullen, maar hiervoor zullen we eerst nog in ons archiefmateriaal moeten duiken! Gaandeweg hopen we om een overzicht te kunnen maken van de nog korte, maar boeiende geschiedenis van onze club.

Kampioenschappen Random Attacks (2004 - 2011)

Vanaf 2004 organiseert onze club sporadisch een clubkampioenschap Random Attacks. De voorlopig laatste editie van dit kampioenschap vond plaats in 2011. Met bevriende clubs uit Diksmuide, Leffinge en Veurne werd zelfs nu en dan een intraclubkampioenschap georganiseerd, een soort officieus West-Vlaams kampioenschap Random Attacks.

Lees meer: Kampioenschappen Random Attacks (2004 - 2011)

Kun Tai Ko Interstages (2004 - 2008)

Van bij de oprichting in 2002 tot en met 2011 was onze club aangesloten bij de Kun Tai Ko-federatie. Deze internationale federatie overkoepelt verschillende sportdisciplines en is (was) vooral actief in België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Zwitserland. Jaarlijks hoogtepunt van de werking was een grote internationale stage, waar deelnemers met een rijk en gevarieerd aanbod aan sporten konden kennismaken. Deze zogenaamde Interstage werd jaarlijks in een ander land georganiseerd.

Lees meer: Kun Tai Ko Interstages (2004 - 2008)

Demonstraties op Dahliade (2003 en 2004)

Het prille succes van onze club is zeker gedeeltelijk te danken aan enkele demonstraties op de Dahliade in 2003 en 2004. De Dahliade is in die periode namelijk één van de drukst bijgewoonde zomerevenementen van Bredene.

Lees meer: Demonstraties op Dahliade (2003 en 2004)

Zelfverdediging voor vrouwen (2003)

Myiamoto heeft altijd geprobeerd om meer te zijn dan een zoveelste gevechtsportclub. We zijn een club die een open imago nastreeft en die probeert om nu en dan iets aan te bieden dat los staat van onze dagelijkse werking. In 2003 gebeurde dit door een eerste lessenreeks zelfverdediging voor vrouwen.

Lees meer: Zelfverdediging voor vrouwen (2003)

Demonstratie braderie Duinenstraat (2003)

In 2003 maakt onze club een eerste bescheiden hoogtepunt mee, wanneer we worden gevraagd om in de buurt van onze dojo een braderie op te vrolijken met demonstraties jiu jitsu.

Lees meer: Demonstratie braderie Duinenstraat (2003)